FANDOM


Img Orina

Bán đảo Orina

Map có hệ thống đường hầm khá dài và không gian trong map rất rộng. Đây là nơi cực kì nguy hiểm bởi lượng quái đông đột biến, có khả năng "hội đồng" bất kì chiến binh nào bén mảng qua đây. Nếu bạn là chiến binh ANI, khi chết sẽ hồi sinh lùi về map Daisy.

Trụ chiến thuật

Orina

Bán đảo Orina

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu, dưới nhà vòm khoét sâu vào lòng đất.
Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại
Gayla 79 - - Tự tấn công
Guesper 80 - - Tự tấn công
Phillon Fighter 80 - - Tự tấn công
Norg 78 - - Tự tấn công
Vatallus Scouter 80 - - Tự tấn công
Taimai 79 - - Tự tấn công

Quái vàng xuất hiện khá nhiều tại Orina.


Boss

Blackwidow

Blackwidow

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Black Widow 81 - - 12h