FANDOM


Img Reynard Beach

Reynard

Là map đầu tiên các chiến binh ANI đặt chân đến. Quái vật tương đối hiền lành. Map cũng là nơi xuất hiện tàu mẹ của ANI

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ về thành phố.


Trụ chiến thuật

Reynard

Reynard

Map không có trụ. Tàu mẹ xuất hiện tại vị trí như trong hình.


Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm
Craptor 15 654 226
Cluster Shum 16 755 257
Guard Messenger 17 926 290
Large 14 509 197
Rojin 18 524 325
Tetino 21 843 442

Reynard không có quái vàng.

Boss

Reynard không có boss chính nào.