FANDOM


Img Canhdong

Cánh đồng khúc nhạc buồn

Cánh đồng khúc nhạc buồn có một phong cảnh khá yên bình, tuy nhiên map có một số bãi tên lửa sẵn sàng truy sát bạn nếu chẳng may lướt qua.

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Di tích Herremeze.

Trụ chiến thuật

CanhDong

Cánh đồng khúc nhạc buồn

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu.


Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm
Coffle 32 1450 1025
Driver 35 1532 1226
Funkylance 30 2087 901
Missile Launcher 40 2228 1601
Perry Messenger 35 2757 1226
Rocket Launcher 32 1450 1025
Valderlance 31 2131 962
Water Tank Vessel 35 15317 1226

Quái vàng xuất hiện tương đối ít tại Cánh đồng.


Boss

Cánh đồng khúc nhạc buồn không có boss chính nào.