FANDOM


Img Gjert

Cầu Gjert

Map có khá đông quái vật và đặc biệt là những chiến thuyền, phi thuyền chỉ tấn công BCU nhằm canh giữ Biểu tượng của ANI. Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Cảng Slope.

Trụ chiến thuật

Gjert

Cầu Gjert

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu, ngay dưới chân biểu tượng ANI.
Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại
ANI New Aircraft Carrier 76 - - Tự tấn công
ANI Submarine 74 - - Tự tấn công
ANI Offensive Aircraft Carrier 74 - - Tự tấn công
ANI Destroyer 74 - - Tự tấn công
Phillon Fighter 75 - - Tự tấn công
Seifer 76 - - Tự tấn công
Vatallus Scouter 76 - - Tự tấn công
Erion 74 - - Tự tấn công

Quái vàng xuất hiện khá nhiều tại Cầu Gjert.


Boss

Cầu Gjert không có boss chính nào.