FANDOM


Chỉ số AG

Tấn công +4 khi tăng 1 point
Giáp +4 khi tăng 1 point
Phòng ngự +3 khi tăng 1 point
Né tránh +1 khi tăng 1 point
Kĩ năng +3 khi tăng 1 point
Nhiên liệu +3 khi tăng 1 point


  • Tấn công - Chỉ số chính của AG. Tăng điểm vào tấn công không chỉ tăng damage mà còn được thêm chính xác và xuyên phá.
  • Giáp - Tăng lượng giáp của phi cơ. Bạn cần tăng vào chỉ số này để đeo động cơ. (động cơ 34 35: 44, động cơ A-X: 64).
  • Phòng ngự - Chỉ số phòng ngự càng lớn, bạn càng có nhiều cơ hội sống "zai" hơn trên chiến trường.
  • Né tránh - Chỉ số này vô ích với AG, do đó bạn không nên tăng.
  • Kĩ năng - tăng lượng SP, rất quan trọng khi AG ngốn khá nhiều sp vào các skill.
  • Nhiên liệu - Nên tăng vừa đủ sao cho quá tải không quá 80%, nếu không bạn sẽ không thể tăng tốc.


Các dòng build AG

Bất kì theo dòng nào thì bạn cũng nên tăng ít nhất 63 điểm kĩ năng(tương đương 504sp) để chiến đấu được lâu dài.

  • Dòng tấn công: - Chuyên gia kiếm fame mỗi khi ra chiến trường. Nếu full công kết hợp súng tái cao sẽ cho hiệu quả tuyệt vời cả khi cày lẫn war. Tuy nhiên bạn cũng sẽ chết rất nhanh nếu gặp BG. Bạn nên build theo dòng này để tiện cho cày cuốc lúc level thấp.
  • Dòng thủ: - Tăng theo thủ sẽ giúp bạn sống sót khá lâu nếu kết hợp đầy đủ bùa, giáp và MG buff. Tuy nhiên damage sẽ rất yếu và khó có thể dọa được ai level cao. Bạn không nên build theo dòng này nếu dưới level 70.
  • Dòng build A-X - Đeo AX sẽ giúp bạn khá nhiều trong chiến đấu nhờ tốc độ cao, khả năng cơ động và damage mạnh. Hầu hết các hàng khủng đều build dòng này.