FANDOM


Chỉ số BG

Tấn công +3 khi tăng 1 point
Giáp +3 khi tăng 1 point
Phòng ngự +3 khi tăng 1 point
Né tránh +3 khi tăng 1 point
Kĩ năng +3 khi tăng 1 point
Nhiên liệu +3 khi tăng 1 point


  • Tấn công - Cần thiết để đeo động cơ. Ngoài ra nó còn tăng chính xác và độ xuyên phá. Tuy nhiên vì damage của Bawoo vốn khá lớn nên dù không tăng nhiều, damage của bạn vẫn đủ chiến.
  • Giáp - Hoàn toàn không cần thiết cho BG. Bạn không nên tăng vào dòng này.
  • Phòng ngự/tránh né - Cần thiết để đeo động cơ. Ngoài ra sẽ giúp bạn tăng khả năng sống sót.
  • Kĩ năng - tăng lượng SP, rất quan trọng vì BG ngốn rất nhiều sp vào các skill.
  • Nhiên liệu - Nên tăng vừa đủ sao cho quá tải không quá 80%, nếu không bạn sẽ không thể tăng tốc.


Các dòng build BG

Bất kì theo dòng nào thì bạn cũng nên tăng ít nhất 63 điểm kĩ năng(tương đương 504sp) để chiến đấu được lâu dài.

  • Dòng tấn công: - Sát thủ thực sự với damage lớn nhất trong game. Tuy nhiên bạn cũng sẽ chết rất nhanh. Dòng này rất tốt cả khi cày cuốc cũng như war. Bạn chỉ cần tăng đủ điểm đeo động cơ 27, 63 điểm cho kĩ năng còn lại tăng hết tấn công.
  • Dòng thủ: - Tăng theo thủ sẽ giúp bạn sống sót lâu nếu kết hợp đầy đủ bùa, giáp và MG buff. Tuy nhiên bạn phải đeo Bawoo có tăng damage để bù nếu không sẽ rất yếu.
  • Dòng né - Tăng theo né sẽ giúp bạn thoát khỏi tầm ngắm của AG, khả năng lọt vào map trụ và map MS tốt tuy nhiên gặp phải hàng khủng sẽ chết rất thê thảm.
  • Dòng bê đê thủ né: Tăng đều cả thủ lẫn né sẽ khiến bạn trở trâu bò khủng khiếp, tuy nhiên cần tiêu tốn khá nhiều tiền vào việc mua bùa, hồi phục SP, enchant giáp và phụ thuộc vào MG. Ngoài ra level bạn cần đạt ít nhất là 88.