FANDOM


Chỉ số MG

Tấn công +2 khi tăng 1 point
Giáp +3 khi tăng 1 point
Phòng ngự +4 khi tăng 1 point
Né tránh +2 khi tăng 1 point
Kĩ năng +4 khi tăng 1 point
Nhiên liệu +3 khi tăng 1 point


  • Tấn công - Không lợi thế khi tăng chỉ số này vì nó chỉ +2. Tuy nhiên nếu đi cày bạn cần tăng một chút.
  • Giáp - Chỉ số này vô ích với MG, do đó bạn không nên tăng.
  • Phòng ngự - Chỉ số quan trọng để đeo động cơ. Ngoài ra phòng ngự sẽ giúp bạn sống sót lâu hơn.
  • Né tránh - Chỉ số này không lợi khi tăng, do đó bạn không nên tăng.
  • Kĩ năng - Chỉ số quan trọng để đeo động cơ. Ngoài ra MG là phi cơ dạng hỗ trợ, sử dụng rất nhiều skill nên SP là thứ không thể thiếu. Bạn nên tăng trên 600SP nếu không muốn chết thảm vì hết buff.
  • Nhiên liệu - Nên tăng vừa đủ sao cho quá tải không quá 80%, nếu không bạn sẽ không thể tăng tốc.


Các dòng build MG

  • Dòng phòng thủ: - Vì là phi cơ hỗ trợ nên chỉ số phòng ngự vô cùng quan trọng. Nếu không có thủ, MG sẽ trở nên vô nghĩa. Do đó tất cả MG đều theo dòng này.
  • Dòng bêđê thủ né: - Dòng này chỉ dành cho những MG level 88+. Tăng full thủ, đeo giáp né và CPU cộng né sẽ khiến bạn rất "trâu". Tuy nhiên dòng này đòi hỏi phải đầu tư kha khá như đập giáp, mua bùa toàn diện ..v.v..