FANDOM


Img Bach

Dãy núi Bach

Đúng như tên gọi, map có những dãy núi cao và hiểm trở. Đáng chú ý ở đây là một hang động lớn phía trên góc trái map, nơi sẽ xuất hiện boss và cũng là địa điểm lí tưởng cho những chiến binh ANI núp khi xảy ra Cuộc chiến Tàu Mẹ hay có trụ chiến thuật.

Nếu chết ở map này, bạn có thể hồi sinh về Bãi biển Kahlua hoặc Blackburn site tùy theo trước đó bạn đi

từ map nào trong 2 map đó.


Trụ chiến thuật

Bach

Trụ nằm ở điểm đánh dấu như trong hình. Theo kinh nghiệm chung thì khả năng thủ tương đối khó do sức ép từ 2 bên cổng warp Kahlua và Blackburn, đồng thời khi MG lọt sẽ có rất nhiều chỗ núp để call đồng đội.


Quái vật

Tên Level HP Kinh nghiệm Loại Ghi chú
Odeunmall 17 - - Thụ động -
Rock 17 - - Thụ động -
Sporty 19 - - Thụ động -
Scout 19 - - Thụ động -
Battle Flash 20 - - Thụ động -
Black Bonebat 21 - - Thụ động -
Battle Scout 22 - - Thụ động Map nhiệm vụ

Dãy núi Bach không có quái vàng.

Boss

Img MountSage

Boss Mount Sage

Tên Level HP Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Mount Sage 62 808763 3845 12h