FANDOM


Giáp

AG thường theo 2 dòng là giáp thủ và giáp HP:

Giáp thủ chiến:&nbsp GiapAG1

Giáp HP cày: GiapAG2

GiapAG3


Vũ khí

  • Súng: Súng là yếu tố quan trọng làm nên sức mạnh cho AG. Những AG chuyên nghiệp thường sử dụng súng BS tím có tái công kích và chính xác cao:

SungAG1

Ngoài ra nếu muốn trở thành hàng khủng, bạn cần sở hữu súng boss:

SungAG


  • Tên lửa: tên lửa của AG thường theo 2 dòng là trừ trọng lượng và tím tái công kích:

TenluaAG

TenluaAG1


Động cơ

Thường thì AG level thấp sẽ cộng đủ điểm để đeo động cơ 27, tuy nhiên khi lên level cao, bạn có thể cộng điểm để đeo động cơ A-X - cho tốc độ nhanh nhất:

DongcoAG


Rada

Ag thường sử dụng rada vàng bán trong shop wp, rada trái tim từ event hoặc rada hover(bắn quái rớt):

RadaAg

RadaAg1