FANDOM


Giáp

Một Bg thường sở hữu các loại giáp theo 3 dòng chính là Thủ, Né và Hp:

Giáp HP để đi cày, nên enchant vào năng lượng để tiện lợi cho việc BB:

Giap1

Giáp né tiện lợi khi đối mặt với AG:

GiapBG

Giáp thủ tiện lợi khi PvP hoặc đánh trụ, MS:

GiapBG1


Vũ khí

  • Tên lửa: Bg sử dụng chủ yếu là Bawoo để cày và chiến đấu. Một BG cần sở hữu ít nhất 1 Bawoo tái để cày, 1 Bawoo chính xác và 1 Bawoo xuyên phá. Tham khảo 1 số dòng sau:

Bawoo tái: Bw3

Bawoo chính xác và Xuyên phá: X1


  • Súng: BG thường sử dụng Blast trừ trọng lượng hoặc súng tím tái cao.

Sungkhung


Động cơ

BG thường sử dụng động cơ 27 hoặc động cơ 86, ngoài ra còn có động cơ vàng B-X để canh map:

DongcoBG

DongcoBG1


Rada

BG thường sử dụng Rada vàng hoặc Rada Barrier en thẻ nâng cấp tầm ngắm cao cấp:

RadaBG

RadaIG