FANDOM


Giáp

IG có 2 dạng là IG công và IG né, nhưng thường thì người chơi IG đều sử dụng giáp né, tham khảo 1 số loại như sau:

Giáp né: GiapIG1

Giáp cày: Giap VIP


Vũ khí

  • Tên lửa: IG chủ yếu dùng Arrow tím để chiến đấu:

Ar tím tái cao + chính xác dùng để cày:

TenluaIg1


Ar tím dam + chính xác + tốc độ dùng để chiến:

TenluaIg


  • Súng: IG thường sử dụng súng tím tái cao kết hợp tên lửa để gây damage cao cho đối phương:

SungIG

Động cơ

IG level thấp thường sử dụng động cơ 27 để chiến đấu, ngoài ra khi lên level đủ cao, IG có thể dùng những động cơ có tốc độ cao như động cơ 66, động cơ 76, động cơ 86, động cơ 96.

DongCoIG

DongCoIG1

DongCoIG3

DongCoIG4

DongcoIG5


Rada

Ig thường sử dụng rada vàng hoặc rada barrier enchant thẻ tầm bắn cao cấp:

RadaIG

RadaIG1