FANDOM


Giáp

Mg thường sử dụng giáp thủ để cày cũng như chiến đấu, tuy nhiên khi đạt level cao, bạn có thể chuyển sang đeo giáp né nhằm tạo thêm độ "trâu" cho phi cơ:

GiapMG

GiapMG1


Vũ khí

Cũng giống như IG, MG sử dụng Arrow tím tái và Súng tím tái để chiến đấu:

TenluaIg1

SungIG


Động cơ

Mg thường sử dụng động cơ 34 khi level thấp, sau đó chuyển sang M-X để đạt tốc độ cao nhất. Ngoài ra MG dùng động cơ 50 để giảm tốc độ về 0:

DongCoMG

DongCoMG1

DongCoMG2


Rada

Mg thường sử dụng Rada vàng hoặc Rada Blast enchant tầm bắn cao cấp:

RadaMG

RadaMG2