FANDOM


200px-Img Den of Site A
Hầm A là một đường hầm dẫn trực tiếp đến Thành phố Bark của phe ANI. Trong hầm còn có Scout Guard giúp đỡ chiến binh ANI chiến đấu với chiến binh BCU và là quái của nhiệm vụ Tiến vào Mặt trăng của BCU. Hầm A có thể đến từ Di tích Herremeze.

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh tại đây.
Trụ chiến thuật Edit

Map không có trụ.
100px-Img Den of Site A BM

Quái vật Edit

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại
Scout Guard - - - Tự tấn công

Map không có quái vàng.

Boss Edit

Map không có boss.