FANDOM


LM Giap

Armor machine

LM Vukhi

Weapon machine

LM Happy

Happy machine

LM QuayThe

Option machine

Hệ thống Lucky Machine trong Phi Đội có bao gồm: Armor machine, Weapon machine, Happy machine và Option machine. Mỗi thành phố BCU và ANI đều có 2 cụm hệ thống. (mở bản đồ để tìm)


Armor machine

Là máy quay ra giáp lucky machine (thường được gọi là giáp LM). Muốn quay bạn cần có Đá may mắn (màu vàng) bán trong shop vcoin. Khi quay máy sẽ chọn ngẫu nhiên và nếu may mắn bạn sẽ nhận được một giáp LM. Có 12 loại giáp LM với kiểu dáng khác nhau. Giáp LM có chỉ số giáp năng lượng gần tương đương giáp tím và bạn sẽ dùng thẻ nâng ver để nâng cấp giáp tùy theo level của mình. Điều quan trọng khiến giáp LM thông dụng hơn giáp tím vì nó có thể enchant chỉ số và đập đầu đuôi thoải mái, khi nâng ver không bị mất các chỉ số đó.

Weapon machine

Là máy quay ra các vũ khí cùng level so với người quay. Nếu may mắn bạn sẽ nhận được những vũ khí đặc biệt và không thể tìm kiếm ở đâu khác. Muốn quay bạn phải có Đá may mắn vũ khí (màu xanh) mua trong shop vcoin.

Happy machine

Là máy quay ra các loại hộp bao gồm:

  • Hộp động cơ: khi mở sẽ ra động cơ vàng hoặc động cơ thường tương đương level và loại phi cơ của người chơi.
  • Hộp thẻ: khi mở sẽ ra các loại "thẻ nâng cấp" hoặc "thẻ mở kĩ năng".
  • Hộp khoáng: khi mở sẽ ra các loại khoáng chất hoặc kim loại.
  • Hộp vũ khí: khi mở sẽ ra vũ khí ngẫu nhiên tương đương level và loại phi cơ của người chơi.

Muốn quay bạn phải có đá Happy machine.


Option machine

Là máy có chức năng tương đương Viện nghiên cứu - nơi đập đầu đuôi cho vũ khí và giáp.