FANDOM


Hệ thống map cũ

Map BCU:

 • Redline: Được phép truy cập khi Level 20

Map ANI:

Map trung lập:

 • Hầm A: Được phép truy cập khi Level 20 (22 for ANI)
 • Hầm B: Được phép truy cập khi Level 20 (22 for ANI)


Map moon:

Map BCU:

 • Castor: Được phép truy cập khi Level 50
 • Polaris: Được phép truy cập khi Level 50

Map ANI:

 • Denebola: Được phép truy cập khi Level 50
 • Alphard: Được phép truy cập khi Level 50

Map trung lập:

 • Alioth: Được phép truy cập khi Level 50
 • Pherkad: Được phép truy cập khi Level 50
 • Eopi: Được phép truy cập khi Level 50


Map không gian:


Hệ thống map mới

Map BCU:

Map ANI:

Map trung gian:Map đặc biệt • Map căn cứ: