FANDOM


Img Crystal

Hang pha lê

Hang pha lê tương tự như Hang Nubarke của BCU, tuy nhiên quái vật ở đây khá hiền lành. Map ko có bản đồ phụ do đó nếu ko có kinh nghiệm bạn có thể mất phương hướng trong hang.

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Cánh đồng khúc nhạc buồn.

Trụ chiến thuật

HangPhaLe

Hang pha lê

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu, ở giữa hang.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm
Cave Angler 33 1478 1090
Hovernpeas 30 1391 901
Joypeas 29 1291 842
Square Large 31 1421 962
Tin Bat 32 1450 1025

Hang pha lê không có quái vàng.


Boss

Hang pha lê không có boss chính.