FANDOM


Img Daisy

Daisy

Daisy cũng là map tương đối rộng như Orina. Ở giữa map có một ngôi đền khổng lồ, sẽ là nơi ra trụ. Quái vật ở đây bắn khá rát nhưng không quá đông như Orina.


Nếu là chiến binh ANI, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Pandea B.

Trụ chiến thuật

Daisy

Daisy

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu, trong ngôi đền giữa map.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại
Andro 85 - - Tự tấn công
Spear 82 - - Tự tấn công
Rascal 83 - - Thụ động
Seifer 83 - - Tự tấn công
Vatallus Scouter 80 - - Tự tấn công
Heinous 83 - - Tự tấn công

Quái vàng xuất hiện khá nhiều tại Daisy.


Boss

Echelon

Echelon

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Echelon 85 - - 12h