FANDOM


Là người ứng cử trong cuộc bầu chọn hàng tháng. Có 1 số quyền lợi sau:

 • Tên nhân vật đổi từ màu trắng thành màu xanh.
 • Được sử dụng kênh [Tổng Tư Lệnh] nếu là BCU hoặc kênh [Tổng Thống] nếu là ANI.
 • Được nhận 1 cờ đặc biệt của Tổng Tư Lệnh hoặc Tổng Thống với chức năng tăng 10000 điểm giáp. (khi hết nhiệm kì sẽ tự động biến mất)
 • Có thể kích hoạt Hệ thống dẫn đường khi tấn công Tàu mẹ.
 • Được nhận lương hàng tháng.
 • Phát hiện được có đối phương xuất hiện tại bất kì map nào của quốc gia mình.
 • Có quyền chỉ định 2 người cùng làm việc trong Ban Chỉ Huy.
 • Có khả năng gửi thư cho toàn bộ quốc gia.
 • Được phát giờ vàng quốc gia (tăng kinh nghiệm, lượng SPI, tỳ lệ rơi đồ) và lời chúc quốc gia (tăng sức tấn công, phòng ngự & né tránh)
 • Được phép dịch chuyển vào bất cứ căn cứ nào do hạm đội cùng quốc gia nắm giữ.


Ban Chỉ Huy

Đối với BCU:

 • Đứng đầu: Tổng Tư Lệnh.
 • Thứ 2: Phó Tổng Tư Lệnh. (do Tổng Tư lệnh chỉ định)
 • Thứ 3: Tham mưu trưởng. (do Tổng Tư lệnh chỉ định)

Đối với ANI:

 • Đứng đầu: Tổng Thống.
 • Thứ 2: Phó Tổng Thống. (do Tổng Thống chỉ định)
 • Thứ 3: Tham mưu trưởng. (do Tổng Thống chỉ định)

2 người trong Ban Chỉ Huy do Người Đứng Đầu chỉ định có quyền lợi sau:

 • Được sử dụng kênh [Phó Tổng Tư Lệnh]/[Phó Tổng Thống], [Tham mưu trưởng] tùy theo chức vụ.
 • Có khả năng gửi thư cho toàn bộ quốc gia.


Điều kiện để ứng cử Tổng Tư Lệnh

 • Level lớn hơn hoặc bằng 60.
 • Có ít nhất hơn 1000 fame. (điểm chiến công - mỗi lần giết được đối phương tính là 1 điểm chiến công)
 • Làm Hạm trưởng của 1 hạm đội với: ít nhất 15 thành viên, fame toàn hạm ít nhất là 1000.
 • Đang ko làm Thuyền trưởng của bất kì Căn cứ nào.