FANDOM


TylentJungle1

Tylent

Là map sẽ xuất hiện MS. Quái vật ở đây cũng tương đối hiền lành.

Nếu là chiến binh ANI, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Dãy núi Bach.Trụ chiến thuật

Tylent

Tylent

Map không có trụ.


Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại Ghi chú
Mall 7 - - Thụ động -
Hornian 9 - - Thụ động -
Nating 10 - - Thụ động -
Hornian Blazer 12 - - Thụ động -
Titanmoth 14 - - Thụ động -
Horinan Guardian 15 - - Thụ động -
Thiết bị truyền tin 2 - - Thụ động Map nhiệm vụ
I-Gear đời đầu 13 - - Thụ động Map nhiệm vụ
Anubis 50 - - Tự tấn công Cuộc chiến tàu mẹ

Tylent không có quái vàng.


Boss

HQueen01

Honian Queen

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh Ghi chú
Hornian Queen 55 - - - Map nhiệm vụ