FANDOM


Img Redline

Redline

Redline là nơi tương đối nguy hiểm cho những chiến binh non kinh nghiệm. Quái vật tự tấn công và rất đông, thêm vào đó đây là nơi nối liền với hầm B, đường dẫn ra 1 trong những chiến trường thực thụ của game là Thành phố Bark. Sẽ rất khó cho những chiến binh BCU khi cày cuốc tại map này vì quân ANI luôn sang phá phách và "chăn gà". Ngoài ra, Redline cũng nối liền đến map Thành phố dưới biển và Tổ Rock đáy - những nơi cày cuốc lí tưởng. Nếu bạn là chiến binh ANI, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Tổ Rock đáy hoặc Hầm B tùy theo trước đó bạn từ map nào đến.


Trụ chiến thuật

Redline

Redline

Trụ nằm tại vị trí đánh dấu. Một trong những trụ die nhanh nhất của game do quá gần với chiến trường Bark.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại Ghi chú
Sedius 36 - - Tự tấn công -
Warvalder 38 - - Tự tấn công -
Redline Coast Turret 39 - - Tự tấn công -
Rocket Launcher 39 - - Tự tấn công -
Lucas 40 - - Tự tấn công -
Meto 41 - - Tự tấn công -
Cursestorm 43 - - Tự tấn công -
Redline Base 44 - - Thụ động Map nhiệm vụ
Unfinished Ordin 43 - - Tự tấn công Map nhiệm vụ

Map có quái vàng.

Boss

Redline không có boss lớn nào.