FANDOM


Img Samac

Sa mạc nóng bỏng

Sa mạc nóng bỏng là 1 map tương đối đơn giản với những quái vật hiền lành. Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Hang pha lê.

Trụ chiến thuật

SaMac

Sa mạc nóng bỏng

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu, gần bộ xương khổng lồ.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm
Aralion 35 1532 1226
Fungers 27 1189 730
Lucanose 30 1391 901
Sand Mall 25 1096 626
Split Bonebat 24 984 577
Zanonvalder 28 1236 785

Sa mạc có khá nhiều quái vàng.


Boss

Img Messenger

Messenger

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Messenger 60 1103976 3601 2h