FANDOM


Các skill chung:

Tăng cường vũ khí cơ bản

Img fireshot icon Tăng cường damage vũ khí cơ bản (Min/max).

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Chức năng
Level 1 9 8 SP 180 sec 170 sec +5%
Level 2 14 8 SP 180 sec 170 sec +9%
Level 3 19 8 SP 180 sec 170 sec +12%
Level 4 24 28 SP 180 sec 170 sec +14%
Level 5 29 28 SP 180 sec 170 sec +15%
Level 6 64 28 SP 300 sec 290 sec +15%
Level 7 69 38 SP 300 sec 290 sec +16%
Level 8 74 48 SP 300 sec 290 sec +18%
Level 9* 79* 48 SP 300 s 290 sec +20%

Level 9 yêu cầu Thẻ mở kĩ năng cuối (*).


Tăng cường vũ khí cao cấp

Img missileshot icon Tăng cường damage của vũ khí cao cấp (Min/max).

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Chức năng
Level 1 13 8 SP 180 sec 170 sec +5%
Level 2 18 8 SP 180 sec 170 sec +9%
Level 3 23 8 SP 180 sec 170 sec +12%
Level 4 28 28 SP 180 sec 170 sec +14%
Level 5 33 28 SP 180 sec 170 sec +15%
Level 6 68 28 SP 300 sec 290 sec +15%
Level 7 73 38 SP 300 sec 290 sec +16%
Level 8 78 48 SP 300 sec 290 sec +18%
Level 9* 83* 48 SP 300 sec 290 sec +20%

Level 9 yêu cầu Thẻ mở kĩ năng cuối (*).


Tập trung

Img concentration icon Tăng xác suất công kích của vũ khí cơ bản và cao cấp.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Chức năng
Level 1 20 15 SP 180 sec 170 sec +3.29%
Level 2 32 15 SP 180 sec 170 sec +7.84%
Level 3 44 15 SP 180 sec 170 sec +11.76%
Level 4 56 25 SP 180 sec 170 sec +15.69%
Level 5 68 30 SP 300 sec 290 sec +19.61%
Level 6 80 35 SP 300 sec 290 sec +23.53%
Level 7* 92* 40 SP 300 sec 290 sec +27.45%

Level 7 yêu cầu Thẻ mở kĩ năng cuối (*).


Tránh né

Img evasion icon Tăng khả năng tránh né của bản thân đối với vũ khí cao cấp và cơ bản.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Chức năng
Level 1 20 15 SP 180 sec 170 sec +1.96%
Level 2 32 15 SP 180 sec 170 sec +3.92%
Level 3 44 15 SP 180 sec 170 sec +5.88%
Level 4 56 25 SP 180 sec 170 sec +7.84%
Level 5 68 30 SP 300 sec 290 sec +9.80%
Level 6 80 35 SP 300 sec 290 sec +11.76%
Level 7* 92* 40 SP 300 sec 290 sec +13.73%

Level 7 yêu cầu Thẻ mở kĩ năng cuối (*).


Phòng ngự

Img Defenseup icon Increases your personal defense against standard and advanced weapons.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Chức năng
Level 1 20 15 SP 180 sec 170 sec +1.96%
Level 2 32 15 SP 180 sec 170 sec +3.92%
Level 3 44 15 SP 180 sec 170 sec +5.88%
Level 4 56 25 SP 180 sec 170 sec +7.84%
Level 5 68 30 SP 300 sec 290 sec +9.80%
Level 6 80 35 SP 300 sec 290 sec +11.76%
Level 7* 92* 40 SP 300 sec 290 sec +13.73%

Level 7 yêu cầu Thẻ mở kĩ năng cuối (*).


Các skill chính của IG

Frenzy

Img frenzy icon Tăng lực bắn vũ khí cao cấp, số lượt bắn và góc bắn.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Tăng damage Tăng góc bắn Tăng khả năng bắn liên tiếp
Level 1 20 20 SP 180 sec 170 sec +10% +5 deg
Level 2 29 30 SP 180 sec 170 sec +14% +5 deg
Level 3 38 40 SP 180 sec 170 sec +18% +5 deg +1
Level 4 47 50 SP 180 sec 170 sec +22% +5 deg +1
Level 5 56 60 SP 180 sec 170 sec +26% +5 deg +1
Level 6 65 70 SP 300 sec 290 sec +30% +5 deg +1
Level 7 74 80 SP 300 sec 290 sec +34% +5 deg +1
Level 8 83 90 SP 300 sec 290 sec +38% +5 deg +1
Level 9 92 100 SP 300 sec 290 sec +42% +5 deg +1

Level 9 yêu cầu Thẻ mở kĩ năng cuối.

Nhiễu rađa

Silence Khiến mục tiêu không xác định được các tên lửa bay đến.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
Level 1 55 200 SP 15 sec 180 sec


Các skill trên không

Bay lùi

Img backmovemach icon Lùi phi cơ một khoảng nhất định.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Tái kích hoạt
Level 1 30 10 SP 30 sec
Level 2 50 10 SP 25 sec
Level 3 70 10 SP 20 sec


Quay đầu

Img turnaround icon Làm phi cơ chuyển hướng 180 độ.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Tái kích hoạt
Level 1 30 10 SP 30 sec
Level 2 50 10 SP 25 sec
Level 3 70 10 SP 20 sec


Tăng tốc tối đa

Img overbooster icon Đột ngột bay thẳng với vận tốc 600m/s trong vòng 3s.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Tái kích hoạt
Level 1 25 80 SP 3 sec 30 sec


Di chuyển linh hoạt

Img hypermoving icon Tăng góc lượn của động cơ.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Tăng góc lượn
Level 1 45 100 SP 60 sec 50 sec +10%


Kĩ năng đặc biệt

Nhào lộn

Img chainroll icon Cho phép phi cơ lộn liên tục mà không cần chờ 3s.

Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ
Level 1 45 1 SP/sec


Kĩ năng dứt điểm

Berserker

Img berzerker icon Cho phép tăng số lượng tên lửa bắn ra trong một thời gian ngắn.


Skill Level Level yêu cầu SP tiêu thụ Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt Khả năng bắn liên tiếp Bắn đa mục tiêu Thời gian tái công kích Tăng damage
Level 1 70 200 SP 15 sec 30 min +2 +2 -30%
Level 2 80 200 SP 20 sec 25 min +2 +2 -30%
Level 3 90 200 SP 25 sec 20 min +2 +2 -30% +10%
Level 4 100 200 SP 30 sec 15 min +2 +2 -30% +20%