FANDOM


Thành phố Bark là một chiến trường khốc liệt,một map tranh chấp nối liền Hầm A và Hầm B. Đồng thời map cũng là đường nối với Akron, căn cứ khá quan trọng trong việc di chuyển n
200px-Img Bark City
hanh để đánh trụ. Ngoài cách đi trực tiếp ra map này, bạn có thể để dành nhiệm vụ Điểm phát sóng để có thể ra Thành phố Bark một cách nhanh nhất và xuất hiện ở phía hầm B. Tuy nhiên nếu không làm nhiệm vụ này, bạn không thể tới Miền đất hứa.

Nếu bạn bị chết ở map này, bạn sẽ hồi sinh tại đây.Trụ chiến thuật Edit

Map không có trụ chiến thuật
100px-Img Bark City BM
Quái vật Edit

Tên Cấp HP EXP Loại Ghi chú
Trimus 44 - - Tự tấn công -
Joymus 47 - - Tự tấn công -
Hovernmus 49 - - Tự tấn công -
Cygnus 51 - - Thụ động -
Bệ phóng tên lửa - - - Tự tấn công -
Bệ phóng Rocket - - - Tự tấn công -
Surface Rebel 51 - - Tự tấn công Map nhiệm vụ
Rebel Support 52 - - Tự tấn công Map nhiệm vụ
Rebel Bomber 53 - - Tự tấn công Map nhiệm vụ
Rebel Fighter 55 - - Tự tấn công Map nhiệm vụ

Map không có boss vàng.

Boss Edit

Map không có boss chính.