FANDOM


Img Edmont

Thung lũng Edmont

Edmont là map tương tự map Dãy núi Bach của BCU. Nơi đây không có gì đặc biệt.

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Sa mạc nóng bỏng hoặc Bờ biển Atus tùy theo trước đó bọn đến từ map nào.
Trụ chiến thuật

Edmont

Thung lũng Edmont

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu ở giữa map.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm
Ammon 18 655 325
Creezo 23 928 530
Cruiser 25 1096 626
Hate Rock 25 1096 626
Island Rock 19 708 362
Sedium 21 675 442
Valley Rock 21 843 442

Thung lũng Edmont không có quái vàng.


Boss

Thung lũng Edmont không có boss chính.