FANDOM


Img Starlite

Thung lũng Starlite

Các dãy núi tạo thành hình ngôi sao do đó map có tên Starlite. Quái vật ở đây tự động tấn công và khá mạnh nên khi chưa đủ level và đồ đạc, bạn ko nên liều mạng thám hiểm. Giữa map có boss Prog Military Base.

Nếu bạn là chiến binh ANI, khi chết bạn sẽ bị lùi về map Redline.


Trụ chiến thuật

Starlite

Starlite

Trụ nằm tại vị trí như đánh dấu.
Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại note
A-Gear Early Type 34 - 1157 Tự tấn công -
M-Gear Early Type 35 - 1226 Tự tấn công -
B-Gear Early Type 37 - 1370 Tự tấn công -
I-Gear Early Type 39 - - Tự tấn công -
Rebel Ground - - - Tự tấn công -
Rebel Support - - - Tự tấn công -
Rebel Bomber - - - Tự tấn công -
Rebel Fighter - - - Tự tấn công -
Abandoned Old Engine 1 - - Thụ động -
Control Tower 30 - 901 Thụ động -
Rebel Machinegun 30 - 901 Tự tấn công -
Rocket Launcher 32 - 1025 Tự tấn công -
Ancient Guardian - - - Tự tấn công Map nhiệm vụ
Rebel Advance Base 28 - - Thụ động Map nhiệm vụ

Map không có quái vàng.

Boss

Base

Base

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Prog Military Base 45 241417 2026 2h

Nó sẽ ko bắn trả mà triệu hồi các quái vật nhỏ khác để bảo vệ.