FANDOM


TruANI

Trụ chiến thuật của ANI

Trụ chiến thuật xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên do hệ thống sắp xếp tại tất cả các map thuộc 2 quốc gia BCU và ANI. Bình thường mỗi lần chỉ xuất hiện 1 trụ tại 1 map, nhưng đôi khi cũng có thể xuất hiện thêm trụ tại map khác. Khi đó trụ thuộc map của quốc gia nào bên đó sẽ phòng thủ còn đối phương tấn công và ngược lại. Khi trụ xuất hiện tất cả quái vật tại map đó và map sau đó sẽ biến mất (tiện cho cuộc chiến, nhưng chỉ ở kênh 0 - tức kênh chiến tranh, kênh an toàn vẫn có quái phục vụ việc cày cuốc). Trụ chiến thuật còn đóng vai trò quan trọng trong những lần Tấn công Tàu mẹ, khi đó mỗi trụ bị phá hủy sẽ hình thành Hệ thống dẫn đường.


TruBCU

Trụ chiến thuật của BCU


Luật chiến đấu

Mỗi trụ sẽ xuất hiện trong vòng 1h. Trong 1 giờ đó nó có thể bị phá hủy hoặc bảo vệ thành công và biến mất.

Phần thưởng

  • Thưởng từ 50.000 đến 5.000.000 SPI cho những đóng góp trong quá trình Công/Thủ trụ.

Ngoài ra sẽ có thêm cho mỗi bên:

Bên thắng:

  • 1 hộp chứa SPI.
  • 300wp.
  • 2 giờ hồi sinh ko bị lùi map tại map có trụ đó. (nếu là bên Công)


Bên thua:

  • 100wp.

Hồi sinh ko lùi map nghĩa là bình thường nếu bạn bị chết tại map thuộc quốc gia đối phương, bạn sẽ bị hồi sinh lùi lại map trước đó. Nhưng khi thắng trụ thì ta ko bị lùi mà hồi sinh ngay tại map đó.

Danh sách các map có thể xuất hiện trụ

Trụ chiến thuật chỉ có thể xuất hiện tại các map thuộc chủ quyền của quốc gia BCU hoặc ANI như sau:

BCU

ANI