FANDOM


Img Violence Blizzard

Vùng bão tuyết

Là map rất tốt để cày level tuy nhiên quái vật khá đông.

Nếu là chiến binh BCU, khi chết bạn sẽ hồi sinh về map Sa mạc nóng bỏng.Trụ chiến thuật

Vungbaotuyet

Vùng bão tuyết

Map không có trụ.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm
Bladewing 41 2267 1682
Dagon 38 1650 1445
Frigg 43 2343 1850
Ground to Air Cannon 41 2267 1682
Hell Lion 42 2306 1765
Missile Launcher 37 1626 1370
Radar  ?  ? 1601
Sedius 37 1301 1370
Spear Fighter 40 2228 1601

Map có quái vàng.


Boss

Img Energy Core

Core

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Trụ năng lượng 51 265756 2602 2h